مجموعه اوکی آبمیوه

شما در هر زمانی که اراده کنید از راههای ارتباطی معرفی شده می توانید با ما در ارتباط باشید . سایت های رسمی مجموعه ، تماس تلفنی ، شبکه های اجتماعی ، حضور در نمایندگی ها ، حضور در دفتر مرکزی و . . . بخشی از راههای ارتباطی ما با شما هستند .

مشاوره :

با توجه به دانش و تجربیات مدیران و کارکنان مجموعه اوکی آبمیوه ، این عزیزان آماده ارائه مشاوره در جهت فروش و بازاریابی محصول و همچنین اعطای نمایندگی به متقاضیان هستند . ارائه مشاوره بصورت حضوری یا تلفنی خواهد بود .

 

Contacts

: Business Management

Khademzadeh

Mobile : +989128551801

Mobile : +989025557259

989128551801+ : whatsapp

989025557259+ : whatsapp

 

988642234115+ : Office phone

 

 

Central Office : SAVEH

Email: info@okabmiveh.ir