پالپ زردآلو درجه یک صادراتی

پالپ زردآلو درجه یک صادراتی

مرکز فروش عمده پالپ میوه ها و انواع آبمیوه 100% خالص و درجه یک از قبیل : انار – شاتوت – انبه – پرتقال -زردآلو – هلو – آلبالو (بشرط خلوص 100%) – صادراتی

توت فرنگی فریزشده درجه یک

توت فرنگی فریزشده درجه یک

مرکز فروش عمده پالپ میوه ها و میوه های فریزشده و انواع آبمیوه های 100% خالص و طبیعی و تازه از قبیل: انار- شاتوت – انبه – طالبی- ذرت مکزیکی- توت فرنگی و …

دانه انار فریز شده ساوه

دانه انار فریزشده ساوه

مرکز فروش عمده پالپ میوه ها و میوه های فریزشده و انواع آبمیوه های 100% خالص و طبیعی و تازه از قبیل: دانه انارفریزشده ساوه – شاتوت – انبه – طالبی- توت فرنگی و …

فروش ذرت مکزیکی درجه یک صادراتی

ذرت مکزیکی فریزشده

مرکز فروش عمده پالپ میوه ها و میوه های فریزشده و انواع آبمیوه های 100% خالص و طبیعی و تازه از قبیل: انار- شاتوت – انبه – طالبی- ذرت مکزیکی- توت فرنگی و …

پالپ پرتقال 100% خالص

مرکز فروش عمده پالپ میوه ها و انواع آبمیوه های 100% خالص و طبیعی از قبیل : انار – شاتوت – انبه – پرتقال – ذغال اخته – زرشک – هلو – آلبالو (بشرط خلوص 100%)

پالپ هلو 100% خالص

مرکز فروش عمده پالپ میوه ها و انواع آبمیوه های 100% خالص و طبیعی از قبیل : انار – شاتوت – انبه – طالبی – ذغال اخته – زرشک – هلو – آلبالو (بشرط خلوص 100%)

فروش عمده انواع آبمیوه های 100% خالص و طبیعی https://okabmiveh.ir

انبه منجمد 100% خالص

اطلاعات تماس

مدیریت بازرگانی : خادم زاده

شماره موبایل : 09128551801

09106357259

شماره دفتر : 08642230441

دفتر مرکزی : ساوه https://okabmiveh.ir
مرکز فروش عمده پالپ میوه و منجمد و انواع آبمیوه های 100% خالص و طبیعی از قبیل : انار – شاتوت – انبه – طالبی – ذغال اخته – زرشک – آلبالو (بشرط خلوص 100%)

فروش پالپ طالبی 100% خالص

طالبی فریزشده 100% خالص

مرکز فروش عمده پالپ و میوه ها فریزشده و انواع آبمیوه های 100% خالص و طبیعی از قبیل : انار – شاتوت – انبه – طالبی – ذغال اخته- زرشک- آلبالو (بشرط خلوص 100%)

فروش پالپ آلبالو 100% خالص

آلبالو فریزشده 100% خالص

مرکز فروش عمده پالپ میوه ها و انواع آبمیوه های 100% خالص و طبیعی از قبیل : انار – شاتوت – انبه – طالبی – ذغال اخته – زرشک – گیلاس – آلبالو (بشرط خلوص 100%)

شاه توت فریزشده 100% خالص

شاه توت فریزشده 100% خالص

مرکز فروش عمده پالپ میوه ها و انواع آبمیوه ها و میوه فریزشده 100% خالص از قبیل : انار – شاه توت – انبه- طالبی – ذغال اخته – زرشک – آلبالو (بشرط خلوص 100%)